Årsmötet

Den 6 april var det årsmöte och vi fick två nya hedersmedlemmar och en ny styrelse valdes. Till hedersmedlemmar utsågs Catharina Isaksson, KFUM Ängsholmen. Hon har varit på Ängsholmen oavbrutet i 40 år sedan hon första gången kom ut som 14-åring och har jobbat outtröttligt för föreningen, bl.a. med köket och att få ledarna att åka ut på arbetshelger. Den andra hedersmedlemmen blev Rickard ”Mulle” Gustafsson, KFUMs gymnastikavdelningar. Mulle har under många år varit synonym med KFUMs Gymnastikavdelningar och har inte bara tagit hem många medaljer som aktiv gymnast utan även dragit igång Gymnastikskolan, suttit i styrelsen och har länge varit klubbens allra mest uppskattade tränare.

      

KFUM Centrals styrelse under det kommande året är

Bengt Arwén, KFUM Central, ordf, omvald på 1 år
Anki Ericson, KFUM Central, vice ordf, vald på 2 år till 2018
Yesinde Aluko, KFUM Central, nyvald på 2 år
Olle Lindström, KFUM Central basket, omvald på 2 år
P O Niblaeus, Royal Big Band, nyvald på 2 år
Mikael Lagerkvist, KFUM Ängsholmen, omvald på 2 år
Erik Adolfsson, KFUMs manskör, nyvald, fyllnadsval 1 år
Rickard ”Mulle” Gustafsson, KFUMs gymnastikavdelningar, vald på 2 år till 2018
Peter Yllmark, KFUM Central, vald på 2 år till 2018

Suppleanter

Göran Stafrin, KFUMs manskör, omvald
Anthony Grivas, KFUM Central basket, nyvald
Daniela Kas Hanna, KFUM Central basket, nyvald
Caisa Ankarsparre, KFUM Central basket, nyval

            

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

Hagaparkshallen

Hagaparkshallen

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier