Spontanidrotta i vinter!

Är du kvar i stan i vinter? KFUM Central håller öppet i Stora Hallen för spontanidrott för medlemmar och deras vänner. Här kan du spela basket, fotboll pingis och innebandy. Är du yngre än 12 år skall målsman vara med. Är du 12 år eller äldre idrottar du på eget ansvar. Tänk på att lokalerna är bemannade men det finns ingen ledare på plats som organiserar utövandet.

För vem: Medlemmar i KFUM och deras vänner

När: 25, 26, 31 december & 6, 7 januari

Tid: 09.00-16.00

Var: Spontanidrott sker endast i Stora Hallen, Rosengatan 1.

Inpassering: Via Hotel Kom Döbelnsgatan 17 och sedan träningscentret plan 1.

Omklädning: Träningscentret plan 1, skyltat ”KFUM Herraar & Damer”.

Anmälan: Du skall alltid skriva upp dig när du kommer på anmälningslistan som finns i anslutning till Stora Hallen.

Bokning: Ingen förbokning av hall eller redskap. Här samsas vi om utrymmet och hjälper varandra.

Regler, riktlinjer & aktiviteter:

Den utrustning som kan användas står framme i Stora Hallen från kl. 09.00.

 • Endast utrustning som är avsedd för spontanidrott får användas, d.v.s. Mattor, trampoliner, rep, plintar, bommar osv får inte användas under denna period
 • Ingen dryck eller matförtäring i Stora Hallen
 • Ombyte sker i omklädningsrum
 • Endast rena inneskor får användas efter skogränsen
 • Barn under 12 år skall alltid vara i sällskap av målsman och får inte lämnas utan uppsikt i Stora Hallen eller i övrig lokal

Utrustning:

 • 1st Pingisbord, 1st pingisnät med tillhörande racket och boll
 • Innebandyklubbor med bandybollar samt innebandymål
 • Basketbollar & Fotbollar i korg samt fotbollsmål
 • Gymnastikbänkar som kan användas som avgränsare

Välkommen!

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

Hagaparkshallen

Hagaparkshallen

KFUM Central
 • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
 • 08-120 114 00
 • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier